Jdi na obsah Jdi na menu
 


Věc : Posouzení provozní bezpečnosti stavu stromu – SVJ Klímova

4. 4. 2022

dle objednávky předkládám posudek na provozní bezpečnost 1ks stromu v katastru Brno – Žabovřesky strom č. 1.  Picea abies
-výčetní prům. kmene 55cm
-výčetní obvod kmene 172cm
-výška 27m
-stáří cca 60let

Vitalita: stupeň 0. Výborná
Zdravotní stav: stupeň 2. Lehce zhoršený (souběh defektů)
Statika: zhoršená

Hodnocení: Strom roste na ul. Klímova v obci Brno - Žabovřesky ve dvorním traktu. Strom je z hlediska zdravotního stavu a vitality v pořádku. Problém je ve statice a případném mechanickém selhání. Hrozí bezprostřední nebezpečí zlomu a vývratu.

Šetření: Strom rostl většinu svého života ze tří stran obklopen v krytém prostoru mezi domy. Nebyl tedy nikdy zásadně vystaven poryvu větrů a nevytvářel tedy žádné reakční dřevo určené k podchycení většímu tlaku a tahu. Fyzikálně a morfologicky tedy strom není připraven na náhlé vystavení povětrnostním poměrům. V okamžiku jak strom výškově přerostl přilehlé budovy vystavil se nebezpečí jak zlomu ve vrcholové části stromu (viz předešlé vysvětlení), tak i k vývratu celého stromu. Vývrat je možný proto, že strom roste v nestabilním místě výsadby. Jedná se o svah oddělující travnatou část od chodníku. Svah je narušen povrchovými kořeny smrku, které znatelně i poškodily a zvedají celý profil chodníku. Morfologicky smrk nevytváří ani kulové statické kořeny, ale pouze povrchové což bohužel ještě umocňuje nebezpečí vývratu. Profil zeminy je z dob minulých tvořen převážně navážkou a antropogenní půdou. Strom roste i v těsné blízkosti budov. Při silném větru dochází též k zasahování větví do fasády a balkónů budovy a k poškození jak budovy tak stromu kvůli oděru větví.

Závěr: Pokud by se jednalo o strom listnatý s vysokou kompartmentalitou, stačilo by provést obvodovou redukci stromu o ¼ ,snížit výšku stromu pod výšku budov a  zakrátit boční větve zasahující do fasád. Bohužel u jehličnatého je tento zásah nevhodný (redukce terminálu) a považuje se za technologickou chybu. Vzhledem ke všem skutečnostem doporučuji z hlediska zachování provozní bezpečnosti spíše provést asanaci stromu s náhradní výsadbou vhodnějších malokorunních kultivarů. V případě selhání stromu hrozí bezprostřední ohrožení majetku a zdraví.

Posudek vypracoval : Ing. Pavel Švec
 
- na základě :
Č.j. OŽÚ/0353/2013-SH výpis z živnostenského rejstříku – oprávnění č.1 :
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Vznik oprávnění : 21.2.1994

Dne : 20.1.2022
Ing. Pavel Švec